Panduan Pengguna
Sistem Permohonan Asrama UTM Online

1.          

Sila layari http://aimsweb.utm.my .

2.          

Klik pada pautan Pelajar, kemudian Login sistem.

3.          

Setelah berjaya Login, klik pada menu Pengawasan Rekod > Kolej > Permohonan

4.          

Untuk meneruskan proses permohonan, klik pada butang Masuk >>

5.          

Pilih Kolej, kemudian klik butang HANTAR.

6.          

Pilih Bilik, kemudian klik butang HANTAR.

Untuk kembali ke paparan pilihan Kolej, sila klik butang BATAL.

7.          

Untuk mencetak slip permohonan, klik butang CETAK.